86282_edited_edited.jpg
zvnj (1).png

TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

  TESTOVÁNÍ KRMIV

Další oblastí testování jsou krmiva pro zvířata, která lidé rozdělují na ta, z nichž mají užitek a ta, která jim přináší potěšení. 

U zvířat, které lidi konzumují nebo konzumují jejich sekrece, probíhá testování v podobných podmínkách, jako když jsou vězněni v halách. V různém množství přijímají rozličná krmiva a po jejich zabití na jatkách je proveden výzkum. Jednou z neuvěřitelně barbarských metod testování krmiv u skotu je tzv. kanylace. Krávám je skalpelem vyřezán otvor do bachoru o průměru cca 10 cm. Zvíře není pod celkovou anestezií, zákrok je prováděn na stojící krávě ve fixačním boxu pouze s lokálním umrtvením. Na vyřezaný otvor do břicha je umístěno jakési plastové ohraničení, aby nezarůstal. Zemědělci zvířatům vpravují krmivo rukou přímo do břicha a následně zkoumají procesy v zažívacím ústrojí. Výzkumný ústav pro chov skotu na severní Moravě tímto způsobem dehonestuje desítky krav.

Testování krmiv pro kočky a psy není o nic veselejší. Zvířata jsou nucená za těmito účely strávit svůj život v laboratorních zařízeních, kam jsou umístěna individuálně v malých klecích. Je jim omezován příděl krmiva nebo jsou naopak násilně krmena nadměrnými dávkami. Mimo to jsou na nich prováděny různé chirurgické zákroky. Kočkám bývá např. vyoperována jedna ledvina a druhá poškozena, aby se uměle přivodil stav ledvinové nedostatečnosti.

 

1) DOHNAL, Radomír. Krávy s dírou z boku až do žaludku. Pro vědce a chovatele užitečné, pro ochránce zvířat za hranou. Ekolist.cz [online].  © ČTK, TASR,  BEZK. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kravy-s-dirou-z-boku-az-do-zaludku-pro-vedce-a-chovatele-uzitecne-pro-ochrance-zvirat-za-hranou 

2) Pokusná akreditovaná stáj. Vuchs.cz [online]. [cit. 2020-04-03]. 2019, Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Dostupné z: https://www.vuchs.cz/main/vu/produkty-a-sluzby/pokusna-akreditovana-staj/ 

3) Ochranazvirat.cz [online]. [cit. 2020-02-15]. Dostupné z: http://www.ochranazvirat.cz/275/36/cz/file/