P8250609.jpg
zvnj (1).png

VÝKRM

Předvýkrm je období po odstavení selete od matky do přesunutí na výkrm. Pracovníci přehánějí prasata při váze zhruba 7–9 kg do společných kotců, kde jsou v počtu dvaceti až čtyřiceti jednotlivců. Denní přírůstek na váze je v tomto období 400 g denně. Zde jsou po dobu 2–3 měsíců.

Při váze 25–35 kg zaměstnanci prasata opět přehánějí, tentokrát do prostor výkrmu. Ten se někdy nachází ve stejném areálu, ale častěji jsou zvířata transportována do jiného objektu. Kotce určené pro výkrm prasat tvoří pouze podlaha – betonová nebo roštová. Ocelové konstrukce kotců, ve kterých zemědělci nutí žít zvířata po deseti jednotlivcích, jsou špinavé a zrezivělé.

Pro přirozeně hravé a zvídavé tvory jsou všechny fáze života spojeny se silnou frustrací a utrpením. Prasata vynikající svou inteligencí, puzena touhou rýt v zemi, shánět si potravu i zkoumat vše kolem, jsou uvězněna v těsném, nepodnětném a zapáchajícím prostředí klece po dobu 5–6 měsíců. Během této doby jim pracovníci podávají tři druhy krmných směsí, kvůli nimž denně přiberou na váze 800 g. Na jatka jsou zvířata nemilosrdně posílána při hmotnosti 115 kg.