PC141814.jpg
zvnj (1).png

JEHŇATA

Beránci, kteří jsou určeni k výkrmu přesahujícímu tři měsíce jsou mrzačeni krutými kastračními metodami. Nejrozšířenějším způsobem je aplikace škrtícího gumového kroužku, který zemědělci umisťují na šourek nad varlaty. Zvířeti je za obrovské bolesti v místě přerušen krevní oběh a trvá celé dva týdny, než pohlavní orgány odumřou a odpadnou.

 

 

Zohyzďování ovcí pomocí krácení ocasů provádějí zemědělci nejen u merinových ovcí (jež jsou zneužívány k produkci vlny), ale i u některých vykrmovaných plemen. Důvodem, jež uvádí je jednak snaha zajistit co nejvyšší zisk z vlny, která musí být čistá a dlouhý ovčí ocas pohybující se ze strany na stranu ji přirozeně znečišťuje. Tuto praktiku hájí i z hlediska čistoty vemene či obludným argumentem opírajícím se o opticky „lepší vyniknutí masných partií“.

Kupírování probíhá podobnou metodou jako kastrace; ocas lidé zaškrtí kroužkem. Speciálními kleštěmi zemědělci navléknou gumový mučící nástroj mezi čtvrtým a pátým ocasním obratlem, kde mládě trýzní zhruba jeden týden, než ocas odpadne. 

ŠTOLC, Ladislav, Lenka NOHEJLOVÁ a Jarmila ŠTOLCOVÁ. Základy chovu ovcí: Skripta [online]. [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: http://www.unium.cz/materialy/czu/fappz/skripta-k-ovcim-od-stolce-m35315-p1.html