ChickenFarmHatchery_Mexico_JMcArthur_201
zvnj (1).png

LÍHNĚ

Život brojlerových kuřat začíná v líhních. Tam se rodí osamocená kuřátka po dobu 21 dní. Poslední den před vylíhnutím začíná kuře ve vejci ustrašeně pípat a čeká na uklidňující hluboké kvokání své matky. Malá ptáčata jsou na nich závislá v mnoha ohledech, v líhních ale přicházejí na svět v několikapatrových přepravkách uvnitř inkubačního stroje společně s desítkami dalších kuřat volajících marně po své mateřské ochránkyni.

Zaměstnanci líhní přepravky s čerstvě narozenými mláďaty vysypávají na dopravní pásy, přičemž zcela vůbec nekladou důraz na opatrnost. Sotva se ptáčata rozkoukají, už na ně někdo sahá, pracovnice u pásu je chytají, převrací vzhůru nohama, třídí a zahazují. Jejich manipulace s cítícími tvory je stejná, jako by se jednalo o neživé předměty. Kuřata, která se narodila malá, hubená nebo hendikepovaná, pracovníci z pásů vyhazují a zabíjejí nebo prodávají do zoologických zahrad či záchranných stanic ke zkrmení masožravým zvířatům. Není výjimkou, že se mláďata rodí se čtyřmi nohami, několika zobáky či dalším postižením.

V současné době je v České republice registrováno 8 líhní s "brojlerovými" kuřaty, přičemž největšími vykořisťujícími společnostmi jsou Mach drůbež a Xaverov. Během jednoho roku se na našem území vylíhne 202 milionů mláďat, která budou za měsíc krutě zabita.

 

 

HAUPTMAN, Jaroslav. Etologie hospodářských zvířat. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1972.

Výpověď zaměstnankyně líhní. Česká republika, 2019.

[ZIMOVÁ, Simona. Stavy a užitkovost drůbeže v ČR v roce 2018: Mezinárodní testování drůbeže [online]. 2018 [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: http://www.mtd-ustrasice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Stavy-a-užitkovost-drůbeže-2018.pdf