P8200527.jpg
zvnj (1).png

KRÁVY

Krávy vedou velice bohatý společenský život, ve kterém navazují složité vztahy. Žijí v uzavřených rodinných skupinách, v nichž mezi telaty vzniká celoživotní přátelství už v době, kdy jsou jen pár dní stará. Krávy dokáží rozpoznat více než padesát členů stáda a důsledně si vybírají, kdo bude v jeho čele. Dobré sociální dovednosti, sebevědomí, odvaha a zvídavost mají při výběru vůdce přednost před fyzickou velikostí či sílou. Krávy prožívají širokou škálu emocí, mezi něž patří například radost, ale i strach a úzkost. Velmi negativní emoce jsou spojené především s násilným odlučováním telat od matek.

Jejich zneužívání lidmi má dva důvody: zaprvé se krávám odebírá jejich mateřské mléko, které je součástí všech mléčných výrobků, a za druhé dochází k vykrmování jejich telat, aby mohla být následně zabita pro svalovinu.

KRÁVY A MLÉKO

Mlékárenský průmysl je založen na opakovaném umělém oplodňování, na odebírání telat několik minut či hodin po porodu, na neuspokojování mateřských pudů a také na neustálém a bolestivém dojení, jež vede k rychlému vysílení a následnému zkolabování celého organismu krávy. To vše se děje pouze za účelem zisku bez ohledu na etickou stránku, a to i přesto, že lidé vůbec mléko jiného živočišného druhu ke svému životu nepotřebují.

P1120032.JPG

TELATA

Tele s matkou stráví čas trvající od 30 minut do12 hodin (záleží, v jaký čas se narodí a jestli je přítomný zaměstnanec). Dále je tele podle pohlaví označeno ušní známkou – žlutá barva/jalovice, růžová barva/býček, a sice pomocí kleští s tupým hrotem. Vše probíhá bez umrtvení. Poté je tele od matky odvlečeno, naloženo na pojízdný vozík a převezeno do venkovního individuálního boxu. V prvních hodinách svého života tak zažijí to, co je pro každou matku i novorozence noční můrou.

VÝKRM

Objektem zneužívání při chovu skotu pro svalovinu jsou speciálně vyšlechtěná telata. Jejich těla jsou deformována tak, aby co nejvíce přibírala na váze, a přitom se minimalizoval tuk ve svalovině (v tomto případě se nejedná o „mléčné“ býčky). Po dosažení určitého věku jsou telata buď prodána k následnému vykrmení do jiného zemědělského zařízení (často do ciziny) či rovnou zabita. Zemědělci mimo to prosperují také z prodeje chovných či plemenných zvířat (především plemenných býků).