RabbitFarm_Spain_JMcArthur_20130409_1-42
zvnj (1).png

KRÁLÍCI

Ve velkochovech jsou žádoucí pouze plodní, odolní a rychle rostoucí jedinci. Základní plemena králíků splňují jen některá z kritérií, tudíž se i oni stali oběťmi genové manipulace. V intenzivních chovech jsou nejvíce zneužívaní králíci hybridního plemene s názvem Hyplus. Tito tvorové musejí žít v těle způsobující jim bolest v mnoha ohledech; velké množství mláďat, enormně rychlé nabývání na hmotnosti, náchylnost na nemoci, vysoká citlivost na stres a změny prostředí. Šlechtěním jsou jim zároveň také zmenšovány hlavy, za účelem zvyšování „jateční výtěžnosti“. Stejně tak jako u kuřat, i u králíků zemědělci používají výraz „brojler“ tedy brojleroví králíci.

Kvůli velmi časté nemocnosti a vysoké úmrtnosti králíků jsou jim běžně podávaná antibiotika. Jedná se o velmi silná, rezervní antibiotika tzv. „poslední instance“, jež zhoršují problém antibiotické rezistence a působí tak velmi negativně na veřejné zdraví.

Králíci mají velmi citlivý orgán čichu. Jejich čenich je vybaven velkým množstvím čichových buněk, díky nimž neustále zachycují pachy v okolí. Prostředí, ve kterém jsou nuceni žít, je plné výkalů a zapáchajících plynů, což je pro zvíře s takto vyvinutým smyslem doslova mučivé. Jsou také velmi vnímaví na zvuky. Mají schopnost natáčet každé ucho jiným směrem a dokonale monitorovat prostředí. Při neočekávaném hluku se vyděsí, propadnou silnému stresu a panice. Z toho důvodu nechávají zemědělci v chovech často nepřetržitě zapnuté rádio. Drásají tak králičí sluch ve víře, že zvyknou-li si na zvuk, nenadálá rána nebo mluva pracovníků je nebude tolik děsit.

V současné době se v naší zemi nevyskytuje velké množství velkochovů s vězněnými králíky, stále však funguje přibližně 16 objektů. V České republice se chov králíků soustřeďuje spíše na vesnice, kde jsou podmínky pro život obdobně neuspokojivé a trýznivé. Zároveň jsou na našem území „pouze“ jedna jatka, kde zaměstnanci zabíjejí výhradně králíky. Společnost se jmenuje Rabbit Trhový Štěpánov a ročně zde vyhasne život více než 700 000 králíků, přičemž 30 % je z chovů v ČR a největší procento tvoří vyděšené bytosti dovezené z Polska. Králíky z prostředí velkochovů lidé zabíjejí i na jatkách, kde ve většině případů umírají ptáci. O životy na vesnicích přicházejí nejrůznějšími brutálními způsoby, přes rány do zátylku, mezi oči, či jateční nebo klasickou pistolí.

 

Výpověď majitele velkochovu s králíky. Česká republika, 2019.

Zpráva o minimálních požadavcích na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely. Evropský parlament [online]. 2012 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0011_CS.html

Výpověď zaměstnankyně jatek RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Česká republika, 2019.

BATERIOVÉ KLECE

V současné době nejsou v České republice stanoveny standardy určující minimální velikost králičích klecí. To dává jejich vykořisťovatelům možnost umisťovat je do velmi malých prostorů s cílem dosáhnout co největší možné koncentrace zvířat.

Conejos_Spain_JMcArthur_2013-3856.jpg

CHOVNÍ JEDINCI A MLÁĎATA

Být chovnou samicí představuje velice těžký a smutný úděl. Králičice je odsouzena k nepřetržité březosti a nekonečnému procesu porodů a kojení, dokud nepadne vyčerpáním.

VÝKRM

Od rodičovského hejna slepic zemědělci požadují co nejvíce oplozených násadových vajec, z nichž se vylíhnou kuřata, jež budou další generací otroků vaječného průmyslu. V rozmnožovacím chovu využívají věznitelé všechny technologické systémy, včetně klecových. Nejčastěji ale nutí ptáky pářit se v halách na podestýlce.

Stará.jpg

DOMÁCÍ CHOV

Asi každý někdy viděl chov králíků v malochovech na vlastní oči. Velmi stísněné prostory kotců v několik patrech nad sebou v místech, kde jsou zvířata vystavena působení nepříznivých vlivů počasí, jako je horké slunce, déšť či sníh.