GoatFarm_Taiwan_JMcArthur_20190124-7525.
zvnj (1).png

KOZY

Společně s ovcemi patří kozy k vůbec prvním domestikovaným zvířatům. Jejich svobodní předci žili v početných stádech uprostřed horských oblastí. Ani dnešní vyšlechtěné druhy koz o svou schopnost překonávat komplikovaný terén nepřišly, kromě toho vynikají svou rozverností, zvědavostí a vybíravostí, co se týče potravy.

V současné době jsou zneužívány především kvůli sekreci mléčné žlázy (zájem o kozí mateřské mléko je nyní na vzestupu), ale i svalovině, kůži nebo srsti. Svalovinu lidé konzumují především z kůzlat, nejvíce krve se prolije v období Velikonoc, kdy si lidé chtějí zpestřit své jídelníčky pojídáním jen pár měsíců starých mláďat. Kůže stažené z mrtvých těl jsou využívány k výrobě potahů na sedačky a k výrobě kabelek nebo bot.

V České republice výrazně převažují menší zemědělské podniky věznící kozy. Více než 86 % zemědělců drží na svých pozemcích méně než deset jedinců. Objektů vykořisťují velká stáda s počtem nad 400 zvířat, je na našem území pět, přičemž největší intenzivní chov s kozami je situován na Moravě v obci Krmelín. Tam je znesvobodňováno kvůli mléčné produkci přibližně 850 bytostí.

 

 

 

Ve venkovních ohradách lze zahlédnout kozy daleko méně než ovce. Na rozdíl od svých kudrnatých kolegyň jsou často celoročně zavřené v halách, což je zcela v rozporu s jejich silnou potřebou aktivního života. Samice, jimž je odsáváno mléko, není téměř možné venku spatřit. Důvodem, který literatura uvádí, je nutnost větší investice do technického vybavení chovu a vyšší náročnost na lidskou práci. V halách jsou nuceni žít také chovní samci, jejichž individuální klece zcela rozporují přirozené potřebě pobytu ve stádě. Těhotné kozy s kůzlaty odsouzenými k vykrmování, jsou zemědělci drženy uvnitř budov ve skupinových kotcích o počtu zhruba padesáti jednotlivců.

Podlahu hal tvoří podestýlka, kterou pracovníci vyváží pouze dvakrát až třikrát ročně, což zapříčiňuje velmi špatné hygienické podmínky a mnohá onemocnění. V zimě mají zvířata problémy s prochladnutím kvůli vlhkosti a v létě bojují s vysokou koncentrací čpavku.

ŠTOLC, Ladislav, Lenka NOHEJLOVÁ a Jarmila ŠTOLCOVÁ. Základy chovu ovcí: Vybrané kapitoly z chovu koz. Unium [online]. 2007 Dostupné z: http://www.unium.cz/materialy/czu/fappz/skripta-k-ovcim-od-stolce-m35315-p1.html

ŠVANCAROVÁ, Jana. Přeprava zvířat v ekologických systémech chovu [online]. 2013 [cit. 2019-11-15]. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta.

BUCEK, Pavel et al. Ročenka chovu ovcí a koz v České republice za rok 2018. Českomoravská společnost chovatelů [online]. 2019 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: https://www.cmsch.cz/plemenarska-prace/ku-kontrola-uzitkovosti/rocenky/rocenky-chovu-ovci-a-koz/

FANTOVÁ, Milena. Chov koz. Praha: Brázda, 2010. ISBN 978-80-209-0377-8.

KOVÁŘOVÁ, Markéta. Chov koz zaměřený na produkci jatečných zvířat [online]. 2016 [cit. 2019-11-15]. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta.

CHOVNÍ JEDINCI

V České republice se na produkci mléka a plození potomků zneužívá nejčastěji koza bílá krátkosrstá. Její intenzivní šlechtění způsobilo enormní produkci mateřského mléka (takovou, že ho ani samo mládě nedokáže využít), vysokou schopnost zabřeznout a stavbu struků v takové pozici, aby se na ně dalo aplikovat strojní dojení.

dsc-8737.jpg

KŮZLATA

Největší pozornost věnují zemědělci odchovu kůzlat. Nikoliv však ze soucitu, ale z toho důvodu, že pokud by mláďata zahynula, znamenalo by to pro ně finanční ztráty. A to nejen ztrátu jednotlivce, ale i potenciální zisk z prodeje jeho mateřského mléka.

KOZÍ SRST

Slovem kašmír je označována měkká podsada kašmírových koz, jež jsou drženy v Číně, Mongolsku a Nepálu. Nejedná se tedy o českou záležitost, ale kašmírové oblečení, zejména svetry, se na našem trhu objevují se statusem luxusního zboží.